به گزارش بنکر (Banker)،اما در کشور ما با پیشینه بیش از هشتاد سال فعالیت صنعت بیمه چه روندی داشته ایم؟ در سال ۲۰۱۷ جایگاه صنعت بیمه کشور در بین ۸۸ کشور رتبه ۴۲ بوده است. تجربه فعالیت بیمه گری در ایران با حضور نمایندگان شرکت های خارجی شروع و با تشکیل یک شرکت بیمه دولتی تداوم یافت. چندین شرکت بیمه خصوصی و دو نماینده شرکت بیمه خارجی نیز به همراه شرکت دولتی بیمه ایران به کار بیمه گری اشتغال داشتند. در برهه ای از زمان تمام شرکت های بیمه خصوصی ، ابتدا ملی و بعداً در یکدیگر ادغام شدند و مجدداً فعالیت بخش خصوصی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251397/چالش-های-صنعت-بیمه-در-ایران