افزایش سرمایه سیمان فارس تا دو ماه آینده

لازم به ذکر است؛ در
پایان این مجمع سود ۴۱۲ ریالی به ازای هر
سهم نصیب سهامداران و نیزحق حضور ۱۶ میلیون ریالی برای اعضای غیرموظف هیات مدیره
تعیین شد اما پاداشی به آن ها تعلق نیافت.

براساس این گزارش، موسسه
های
مفید راهبرو آرمان آروین پارس نیز به ترتیب
بعنوان حسابرس شرکت وبازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191619/افزایش-سرمایه-سیمان-فارس-تا-دو-ماه-آینده