به گزارش بورس نیوز، حسین علیمراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع
پتروشیمی
ضمن بیان این
مطلب
گفت: هم‌اکنون
روابط ایران با شرکت‌ها و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس برد – برد روند
جدید ویژه خود را تجربه می‌کند و این‌گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، روی
راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد.

وی ادامه داد: شرکت‌های خارجی به‌ویژه شرکت‌های
آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران و با وجود همه تبلیغات
منفی کنونی پس از خروج ایالات متحده از برجام، همچنان مایل به همکاری هستند.

علیمراد از حضور مجدد یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری
خبر داد و افزود: مذاکرات لازم با این کنسرسیوم انجام شده و این گروه سرمایه‌گذاری
به ما اطمینان داد که به دنبال اجرای پروژه در طرح‌های صنعت پتروشیمی هستند و حتی
از ما درخواست کمک برای تسریع انجام فرآیندهای اجرای پروژه را داشتند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191625/آسیایی‌ها-و-بی‌محلی-به-برجام-محصولات-پتروشیمی-خریدار-دارد