به گزارش بنکر (Banker)، بنابر شنیده ها حجم مناسبی از درهم طی روزهای اخیر از طریق امارات تزریق گردیده است (معادل ۱٫۳۵ میلیارد دلار)
در کنار روند نزولی طی یک هفته اخیر ، چیزی که بیش از پیش به چشم می آید نوسان پردامنه ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی (۱۳۵۰۰ – ۱۴۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ تومان) در بازه های ده الی چهارده روزه در بازار می باشد. بطوری که بطور سینوسی این بازه نوسان به سمت بالا و یا پایین طی سیکل زمانی یاد شده مشاهده گردیده و فرصت سفته بازانه را تسهیل می نماید.
البته با توجه به شرائط اقتصادی کشور باز هم به نظر میرسد قیمت دلار کمتر از ۱۴۰۰۰ تومان “بصورت پایدار” برای خود دولت نیز به صرفه نیست.


 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251376/روند-کاهشی-نرخ-دلار