به گزارش بنکر (Bankerبانک سینا  با اعلام افزایش ۸۵ درصدی سود سال گذشته و تحقق ۱۲۹ ریال برای هر سهم در خصوص نحوه تسعیر ارز حساب های داخلی اعلام کرد: اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز( نرخ بانک مرکزی) در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.
تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع، شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود. همچنین طبق تصمیمات متخذه وضعیت باز ارزی بانک بر پایه دلار با نرخ ۸ هزار تومان و نرخ های برابری سایر ارزها با ارز مذکور موجود در سامانه بانک مرکزی به تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته تسعیر شده است. این بانک فاقد حساب های ناشی از عملیات خارجی است.
“وسینا” که با سرمایه هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251382/رقم-تسعیر-ارز-بانک-سینا-مشخص-شد