کسب سود «ولبهمن» 306 ریال برای هر سهم

به گزارش بورس نیوز، شرکت
بهمن لیزینگ در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم
را ۳۰۶ریال اعلام کرد
.

«ولبهمن» در این
دوره مالی سود عملیاتی را ۳۱۹میلیارد ریال، سود خالص پس از کسر مالیات را ۳۶۱میلیارد
ریال و سود انباشته پایان‌دوره را ۳۸۱میلیارد ریال اعلام کرد
.

این شرکت در سال مالی
مورد گزارش از محل جرایم تاخیر اقساط معوقه و چک‌های برگشتی مشتریان مبلغ ۲۷میلیارد
و ۳۰۰میلیون ریال درآمد داشته است
.

«ولبهمن» در تشریح
اهداف و راهبردهای آتی خود درخصوص منابع و مصارف در سال مالی ۱۳۹۸ اعلام کرد که به
جهت افزایش حد اعتباری و اخذ تسهیلات از بانکها و با توجه به درجه اعتباری بسیار
خوب شرکت در سیستم بانکی و عدم وجود هرگونه سابقه منفی در تعاملات با سیستم بانکی،
میزان چک های اقساط تودیع شده در بانک‌ها و روابط حسنه شرکت با بانک‌های طرف مقابل
پیش‌بینی شرکت مبنی بر پوشش منابع موردنیاز از بانک‌ها جهت تامین منابع مالی در
حوزه فعالیت خود است
.

همچنین در راستای فعالیت‌های
شرکت و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سال۱۳۹۸ پیش‌بینی بر اخذ ۵۷۹میلیارد ریال تسهیلات
و مبلغ ۳۷میلیارد و ۷۳۰میلیون ریال هزینه مالی شده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191582/کسب-سود-ولبهمن-306-ریال-برای-هر-سهم