رشد 3 هزار درصدی سود پتایر در سال 97‏

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده شرکت ایران
تایر، این شرکت در سال گذشته و با توجه به رشد قیمت های فروش محصولات خود، شاهد
رشد چشمگیر سود خالص بود. سود خالص کسب شده در سال گذشته مبلغ ۳۳۷ میلیارد و ۵۹۸
میلیون ریال بوده است که معادل ۱٫۱۷۸ ریال به ازای هر سهم است.

رشد درآمدهای عملیاتی شرکت در کنار افزایش حاشیه سود
عملیاتی آن، منجر به این تحول در سودآوری شرکت ایران تایر شده است. جمع درآمدهای
عملیاتی شرکت با بیش از ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به بیش از ۳٫۲۶۰
میلیارد ریال رسیده است و حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز ۴۹۴ میلیارد ریال است که در
حدود ۱۵ درصد از کل فروش شرکت محسوب می گردد. این در حالی است که حاشیه سود
عملیاتی شرکت در سال قبل از آن، در حدود ۳ درصد بوده است.

رشد 3 هزار درصدی سود پتایر در سال 97‏

مقادیر فروش شرکت با بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل،
به بیش از ۲۰ هزار و ۴۷۰ تن رسیده است. نرخ فروش لاستیک رادیال بیش از ۲۰ درصد و
نرخ فروش لاستیک بایاس نیز در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت در سال قبل را تجربه کرده
اند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191535/رشد-3-هزار-درصدی-سود-این-تایرساز-سود-عملیاتی-در-مرز-50-میلیارد-تومانی