به گزارش بورس نیوز، با تصویب شورای هماهنگی
اقتصادی شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره
۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا
پایان سال
۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت
مالیاتی مربوط برخوردار گردند
.

گفتنی است تمامی مجموعه‌هایی که بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۶ مشمول
ماده ۱۴۱ هستند و با تجدید ارزیابی جدید از شمول این بند خارج می‌شوند، می‌توانند
تا پایان سال جاری با تجدید ارزیابی جدید، سرمایه خود را افزایش دهند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191537/مجوز-برای-افزایش-سرمایه-با-تجدید-ارزیابی-جدید-‏