به گزارش بنکر (Banker)،حسین صمصامی افزود: مکانیزم این است که صادرکننده باید ارز را وارد مملکت کند و با هیچ کسی هم تعارف نداریم.
وی عنوان کرد: ما منفعتی نداریم. نگاه من فقط منافع عموم مردم است. نرخ مناسب ۴۳۰۰ تومان است، باید اجرا شود.
به نوشته  تسنیم ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی متذکر شد: صادرکننده باید ۴۳۰۰ تومان بگیرد و واردکننده هم ۴۳۰۰ تومان بگیرد. بعد تا انتها نظارت می‌کنم که ۴۳۰۰ تومان به دست مردم برسد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/250325/نرخ-ارز-اکنون-باید-۴۳۰۰-تومان-باشد