عدم ثبت تغییری جدی در سودآوری سال 1397 «نمیرنو» :افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در حالی که شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی محصولات
کارخانجات ایران مرینوس در سال مالی ۱۳۹۷ در مقایسه با سال مالی گذشته بودیم، با
این حال کاهش مقادیر فروش این شرکت مانع ثبت افزایش سودآوری شد.

عدم ثبت تغییری جدی در سودآوری سال 1397 «نمیرنو» :افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

درآمدهای بیش از ۱۷۴ میلیارد ریالی عملکرد سال مالی ۱۳۹۷
این شرکت در شرایطی رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد که رشد بهای تمام
شده بیش از ۱۶ درصدی، تا حدود زیادی این افزایش درآمد را خنثی کرده است.

عدم ثبت تغییری جدی در سودآوری سال 1397 «نمیرنو» :افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

همانگونه که در جدول نیز ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه افزایش
بیش از ۵۰ درصدی محصولات این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷، می‌توانست منجر به افزایش
چشمگیر سودآوری این شرکت شود، کاهش بیش از ۲۳۰٫۰۰۰ متری و ۳۰ درصدی تولیدات این شرکت عاملی جهت عدم تحقق
این اتفاق بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191453/افزایش-هنگفت-نرخ‌ها-هم-کمکی-به-این-شرکت-نکرد