به گزارش بورس نیوز، شرکت مخابرات ایران جلسه
مجمع عمومی خود را در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ درمحل تهران – شهرک
غرب، بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان ، پژوهشکده نیرو ،سالن خلیج فارس
برگزار خواهد کرد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191458/تشکیل-مجمع-عمومی-اخابر