به گزارش بورس نیوز، شرکت فرآورده‌های
تزریقی ایران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت
۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲در محل قانونی شرکت واقع در خیابان شهید رجایی
جاده امامزاده ابوالحسن برگزار خواهد کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191460/تشکیل-مجمع-عمومی-دفرا