به گزارش بورس نیوز، در بخشی از حکم مسعود
کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب به سهیلی‌پور آمده
است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به اهمیت تاثیرگذار
امور مالی شرکت ملی نفت ایران بر عملکرد کل صنعت نفت، جنابعالی را به سمت «مدیر
امور مالی شرکت ملی نفت ایران» منصوب می
‌کنم.

توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از
خداوند منان خواستارم
»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191437/انتصاب-مدیرامور-مالی-شرکت-ملی-نفت