به گزارش بورس نیوز، کالاهای آیزوریسایکل پالایش
نفت بندرعباس، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال
۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز و متانول پتروشیمی
فن آوران در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191436/عرضه-7هزار-تن-متانول-در-بورس-انرژی