پیشنهاد هیات مدیره شرکت فرابورس در خصوص افزایش سرمایه

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، هیات مدیره شرکت فرابورس
ایران پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۰ درصدی سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام ارائه کرده است.

بر اساس این افزایش سرمایه
پیشنهادی، مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت با ۴۰ درصد افزایش به ۱٫۴۰۰ میلیارد ریال
خواهد رسید.

پیشنهاد هیات مدیره شرکت فرابورس در خصوص افزایش سرمایه

محل تامین منابع این افزایش سرمایه پیشنهادی، سود انباشته و سایر
اندوخته‌های شرکت عنوان شده و هدف از اجرای آن نیز رعایت الزامات سازمان بورس و
اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه این شرکت ذکر شده است.

لازم به ذکر است، اجرایی شدن افزایش سرمایه منوط به صدور مجوز
سازمان بورس و همچنین تصویب آن در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت خواهد
بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191376/افزایش-سرمایه-40-درصدی-به-مجمع-ارائه-شد