توسعه فرهنگسازی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، فردین
آقابزرگی درباره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فاینکس۲۰۱۹) که اردیبهشت ماه
برگزار می
‌شود، اظهار کرد: همواره مهمترین
نقش برگزاری این نمایشگاه‌ها، توسعه فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه بوده است. بر این اساس برگزاری فاینکس دوازدهم ضمن بیان نتایج و موفقیت‌های
بازار سرمایه تا به امروز، می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های موجود برای جذب نقدینگی
سرگردان در این بازار منجر شود
.

وی درباره شرایط برگزاری
این رویداد در سال‌های گذشته بیان کرد: در
سال‌های اولیه برگزاری این نمایشگاه، با ادبیات ساده و معمول نسبت به رونمایی برخی
ابزارها اقدام می‌شد که البته در آن شرایط مناسب مخاطب آن دوره بود، اما استمرار
برگزاری این رویداد تا به امروز پیشرفت‌های خوبی را رقم زد. زیرا هرساله شاهد
رونمایی نوآوری‌های بیشتری در توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تعامل آن ها با سایر
مراکز آموزشی و تحقیقاتی هستیم
.

مدیرعامل کارگزاری بانک دی
افزود: این فضا در کنار بهبود ابزارها به مدد فرهنگسازی می‌آید، اکنون پس از ارائه
تحلیل‌های آماری و تکنیکالی، بحث نگاه به بازارهای جهانی و بررسی روندهای آنها نیز
مطرح است و به سرمایه گذاران بورسی این دید را می‌دهد که در کنار هر تحلیلی پیگیر
تحولات اقتصادی در سطح بین‌الملل نیز باشند و تاثیر آن را بر بازار سرمایه کشور
بررسی کنند
.

این کارشناس بازار سرمایه
ادامه داد: شاید در نگاه اول برگزاری این نوع رویدادها بازگشت مالی نداشته باشد،
اما در بلندمدت تاثیر خود را بر رونق بازار سرمایه کشور و تعمیق بورس ‌خواهد
گذاشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190566/توسعه-فرهنگ‌سازی-برای-سرمایه‌گذاری-در-بازار-سرمایه