تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی زمان بر بود

به گزارش بورس نیوز، حسن
امیری، درخصوص جزییات اعمال حاکمیت شرکتی برای ناشران بورسی اظهار کرد: فرآیند
انجام کارشناسی، بررسی و تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی زمان‌بر بود. در طی این
مدت ضمن انجام مطالعات تطبیقی و بررسی مفاد قانونی حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف
و برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران نظام بانکی، نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان
حسابرسی، حسابرسان مستقل و بازارسرمایه در امور حاکمیت شرکتی و در نهایت انجام دو
مرحله نظرخواهی عمومی، این دستورالعمل به تصویب رسید
.

وی ادامه داد: در این
دستورالعمل مفاهیم ویژه و خاصی همانند عضو مستقل هیات مدیره، شرایط استقلال، حفظ
حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه‌بخشی به
ذینفعان، افشا و شفافیت و مسئولیت‌پذیری هیات مدیره مطرح شده‌ است. پیاده‌سازی
دستورالعمل مذکور، فرصت درخشانی را برای افزایش کارآیی و جذب سرمایه‌گذاران بازار
سرمایه فراهم می‌آورد
.

امیری افزود: یکی از مواد
دستورالعمل حاکمیت شرکتی که تقریبا در تمام مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گرفته
بحث عدم مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی آن است. در حال حاضر تعداد زیادی
از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه مالک سهام شرکت اصلی خود هستند که مبلغ مربوط به
این سهام، مطابق با استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی تلفیقی شرکت اصلی، در
قسمت حقوق صاحبان سهام ، تحت عنوان سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی به عنوان یک رقم
کاهنده ارائه می‌شود
.

معاون نظارت بر ناشران
سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی،
«شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت
اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل،
سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است
.»

وی افزود: این موضوع، با
توجه به نشان دادن بیش از واقع سرمایه و کاهش منابع، برای اشخاص بیرون از شرکت
مانند اعتباردهندگان مخاطراتی را ایجاد می‌کند. سهامداری متقابل، مشکل نمایندگی بین
سهامداران اقلیت و اکثریت را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها می‌توانند با خرید و فروش
سهام خود توسط شرکت‌های فرعی، قیمت‌های بازار را دستکاری و سرمایه‌گذاران بیرونی
را به خرید سهام شرکت تشویق کنند
.

امیری تاکید کرد: شرکت‌ها
می‌توانند با داشتن اطلاعات نهانی و آگاهی کامل نسبت به ارزش واقعی سهم، سهام را
با قیمت کمتری از سهامداران خریداری کنند که در اینجا فروشندگان سهام دچار زیان می‌شوند
که اکثرا سهامداران اقلیت هستند
.

معاون نظارت بر ناشران
سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: می‌توان اظهار داشت که ماده ۲۸ دستورالعمل
حاکمیت شرکتی، دقیقا در راستای اصول حاکمیت شرکتی مندرج در این دستورالعمل، شامل
حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها و رعایت حقوق سایر ذینفعان است. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را دارا هستند باید تدابیری اتخاذ کنند که در مدت
مقرر در دستورالعمل، نسبت به واگذاری سهام شرکت اصلی اقدام نمایند
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190567/تصویب-دستورالعمل-حاکمیت-شرکتی-زمان-بر-بود