افت قیمت بیلت ترکیه

به گزارش بورس نیوز، بیلت
صادراتی سی‌آی‌اس از ۴۴۰ دلار به ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب افت داشت. علت اصلی
افزایش عرضه ناشی از کاهش تقاضای مصر بود.

در خاور دور بیلت سی‌آی‌اس
۴۷۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر معادل ۴۵۵ دلار هر تن فوب شنیده شد که نسبت به معاملات
قبلی تا ۱۰ دلار افت داشت.

قیمت پیشنهادی به ترکیه
۱۰ تا ۱۵ دلار افت داشته و درنهایت ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد
.

بیلت در بازار
داخلی ترکیه نیز از ۴۶۵ دلار به میانگین ۴۵۵
دلار هر تن درب کارخانه کاهش یافته است.

در چین هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی با ۲ دلار افت ۴۷۸ دلار هر تن فوب ثبت شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190571/افت-قیمت-بیلت-ترکیه