مجمع «بایکا» به حد نصاب نرسید

به گزارش بورس نیوز، مجمع شرکت کابل سازی ایران به
دلیل حضور ۳۶/۶۲ درصدی سهامداران برگزار نشد.

لازم به ذکر است، به حدنصاب نرسیدن حضور سهامداران
دلیل عدم برگزاری مجمع محسوب می شود و تاریخ مجمع بعدی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد
شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190578/مجمع-بایکا-به-حد-نصاب-نرسید