اثرات آزادسازی نرخ اوره داخلی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در روز شنبه
شاهد شفاف‌سازی شرکت‌های تولیدکننده اوره در زمینه آزادسازی نرخ فروش اوره داخلی
بر اساس نرخ‌های بازار بودیم. این اتفاق که پس از تایید دیوان عدالت اداری در هفته‌های
پایانی اسفند ماه روی داده است، می‌تواند اثرات مهمی را بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده
اوره حاضر در بازار بورس، به همراه داشته باشد.

به همین دلیل
و به منظور محاسبه اثرات سودآوری این رویداد، اقدام به محاسبه و برآورد سود خالص ۴
شرکت پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی شیراز کرده‌ایم.

لازم به ذکر
است، در محاسبات صورت گرفته و با توجه به سال مالی شرکت پتروشیمی پردیس که ۳۱
شهریور ما ۱۳۹۸ است، برآوردهای صورت گرفته برای این شرکت صرفا برای ۶ ماهه دوم سال
مالی استفاده شده و محاسبات ۶ ماهه اول نیز براساس صورت‌های مالی ارائه شده ۶
ماهه حسابرسی نشده این شرکت، ملاک قرار گرفته است.

در جدول زیر
مفروضات اصلی محاسبات ارائه شده است:

اثرات آزادسازی نرخ اوره داخلی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره

. نرخ فروش هر
تن اوره با لحاظ کردن قیمت جهانی ۲۲۰ دلاری اوره و نرخ ارز متوسط ۹۰ هزار ریالی
محاسبه شده است. نرخ فروش اوره داخلی و صادراتی با توجه به آزادسازی نرخ‌ها، یکسان
لحاظ شده است.

·
نرخ فروش سایر
محصولات شرکت‌ها از جمله کریستال ملامین، آمونیاک، نیترات صنعتی، متانول و …
شرکت‌های فوق بر اساس نرخ‌های اسفند ۹۷ منظور شده است.

·
نرخ گاز خوراک
مصرفی بر اساس نرخ ۱۲ سنت به ازای هر مترمکعب و با تسعیر ۹۰ هزار ریالی منظور شده
است.

·
نرخ سوخت
مصرفی بر اساس مصوبه مجلس که این نرخ را در سال ۹۸ به میزان دو برابر سال گذشته
افزایش داد و همچنین سایر هزینه‌های مربوطه، ۳٫۴۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب لحاظ
شده است.

·
هزینه‌های
پرسنلی، تعمیر نگهداری، پیمانکاری، حمل و …، به طور متوسط ۲۵ درصد رشد داده شده
است.

·
هزینه‌های
استهلاک معادل هزینه‌های صورت گرفته در سال ۹۷ منظور شده است.

·
هزینه‌های
مالی بر اساس مانده تسهیلات شرکت‌ها منظور شده است.

·
هزینه مالیات
نیز با لحاظ کردن معافیت مالیاتی فروش صادراتی محاسبه و منظور شده است.

بر اساس مفروضات فوق صورت سود و زیان برآوردی شرکت‌های
ذکر شده در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر خواهد بود. همان گونه که در بالا نیز اشاره شد،
محاسبات سوداوری شرکت پتروشیمی پردیس برای دوره مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۸
محاسبه شده است که ۶ ماهه نخست سال مالی آن، بر اساس صورت‌های مالی واقعی محاسبه
شده است.

اثرات آزادسازی نرخ اوره داخلی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190558/اثرات-آزادسازی-نرخ-اوره-داخلی-بر-سودآوری-این-شرکت‌ها