سود خالص 320 ریالی «قنیشا»

به گزارش بورس نیوز، شرکت قند نیشابور با سرمایه
ثبت شده
۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۸ را به صورت
حسابرسی نشده منتشر کرد
.

شرکت قند نیشابور در دوره یاد شده، مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال
سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ
۶۰۹ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار
گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال
۹۶ معادل ۹۰ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود‌انباشته ابتدای سال در نهایت
مبلغ
۱۷۱ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال سودانباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

«قنیشا» در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت
حسابرسی شده، مبلغ
۶۴ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۲۰ ریال سود به
ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190559/سود-خالص-320-ریالی-قنیشا