به گزارش خبرنگار اخباربانک، موضوع تکدی گری همواره به صورت دریافت وجوه نقدی از شهروندان صورت می‌گرفت.

 حال به تازگی برخی از متکدیان از روش جالبی که همراه آن، بازی با احساسات شهروندان نیز می باشد استفاده می کنند.

در این روش متکدی بروی برگه ای کوچک شرح حالی از گرفتاری ها و سختی های زندگی خود و احتمالا فرزندان و خانواده خود را می نویسد.

در نوشته خود پس از شرح حال زندگی شماره‌کارت خود را نیز نوشته و از مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز می خواهد که به او با کارت به کارت کردن کمک نمایند.
سپس آن را بر روی دستگاه خودپرداز به شکلی می چسباند که نتوان به راحتی آن را از روی دستگاه جدا کرد.

این کار اصولاً هیچ گونه هزینه‌ای برای متکدی نداشته و با نصب زیاد بر روی دستگاه های خودپرداز با توجه به اینکه مراجعه کننده بسیاری نیز در طول روز صورت می گیرد می تواند روش جالبی برای خالی کردن جیب دیگران باشد.

در تصویر زیر برگه ای که یک از متکدی بر روی از دستگاه‌های خودپرداز نصب کرده را مشاهده می کنید.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/67496/بازی-احساسات-مردم-روی-دستگاه-های-خودپرداز-عکس