امیر تقی‌خان‌تجریشی کارشناس بازارسرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز گفت: در حال
حاضر شرکت‌های بورسی از لحاظ بنیادی در وضعیت مناسبی قرار داشته و براساس تحلیل های بنیادی قیمت‌های موجود در بازار حباب نیست.

وی ادامه داد: بنابراین مشکلی در بازار وجود نداشته مگر آنکه به دلیل اعمال تحریم‌ها موانعی سد راه فروش شرکت‌ها ایجاد شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190490/حبابی-در-بورس-وجود-ندارد-عدم-نظارت-دولتی-بر-نرخ-ارز-عاملی-برای-بازگشت-دوباره-رونق