توقف نماد معاملاتی «غویتا»

به گزارش بورس نیوز، نماد معاملاتی «غویتا۱»
به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه «الف» برای شرکت ویتانا متوقف شد.

بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه
معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد
شد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190489/توقف-نماد-معاملاتی-غویتا