معامله شمش بلوم به بالاترین قیمت

به گزارش بورس نیوز، شمش بلوم ذوب
آهن پاسارگاد با بالاترین قیمت
۳۸۷۱۰ وپایین‌ترین قیمت ۳۸۱۹۹معامله شد.

همچنین تقاضا بر روی شمش بلوم ذوب آهن پاسارگاد۲۴۰۰۰ تن است.

معامله شمش بلوم به بالاترین قیمت

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190493/معامله-شمش-بلوم-به-بالاترین-قیمت