به گزارش بورس نیوز، عبدالناصر همتی در یادداشتی
اینستاگرامی نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ومجلس،
۲۷ فروردین ۹۸دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول واعتبار رسید.

وی افزود: دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری
پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه‌مدت
است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد
کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند
.

همتی ادامه داد: سویی دیگر بانک مرکزی
درکنارنظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و
نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه
بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت
دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند
آن است
.

وی خاطرنشان کرد: بانکداری مرکزی مدرن امروزه
از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات
قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند
.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز یکی از اولویت‌های
اصلی اقتصاد گره‌گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی
شفاف و ترازنامه سالم است
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190494/مصوب-شدن-عملیات-بازار-باز-در-شورای-پول-و-اعتبار