پرداخت سود سهام نقدی «شتهران» به سهامداران

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی تهران شیمی در
خصوص ارائه جدول زمانبندی پرداخت سود سهام نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و با
عنایت به ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در
مورد اطلاع
‌رسانی تصویب سود سهام در مجمع عادی سالانه بیشتر از
پیشنهاد هیات مدیره به مجمع و از آنجایی که سود سهام نقدی پیشنهادی به ازای هر سهم
جدید ۱۰۰ ریال و مصوبه مجمع عمومی عادی ۲۰۰ ریال بود بدینوسیله جدول زمانبندی
پرداخت سود سهام نقدی ارائه می‌گردد.

پرداخت سود سهام نقدی «شتهران» به سهامداران

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190520/پرداخت-سود-20-تومانی-شتهران-به-سهامداران