به گزارش بنکر (Banker)، در این جلسه با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد کلیه صرافی های مجاز و بانک های عامل از درگاهی که متعاقبا اعلام می شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246709/مدیر-عامل-بازار-متشکل-ارزی-انتخاب-شد