بر اساس بررسیهای واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم)
بورس نیوز، شرکت «پتروشیمی فارس» در ۱۲ ماهه سال ۹۷ موفق به کسب درآمد فروش ۹۵۵۰۹
میلیارد ریالی گردید که در نوع خود قابل توجه است؛ چرا که نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۳
درصدی را به معرض نمایش می
گذارد.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

نگاهی به روند فروش این شرکت بیانگر این است که مقدار فروش
به جز در شهریور ماه، در تمام ماه
های سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افت داشته است. مهمترین
علت آن را می
توان به تحریمها نسبت دارد؛ چرا که حدود ۵۷ درصد از درآمدهای
عملیاتی سال ۹۶ از درگاه صادرات حاصل شده ولی در ۹ ماهه سال ۹۷ این رقم به ۴۵ درصد
تنزل یافته است.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

میانگین نرخ فروش تمام محصولات «پارس» در سال ۹۷ بالاتر از
سال ۹۶ بود. البته از آبان ماه گام در مسیر افول گذاشت اما در دو ماه آخر سال
مجددا سمفونی صعود نواخت.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

در شرایطی که مبلغ فروش در آغاز سال ۹۷ نسبت به سال قبل از
آن کمتر بود و شروع امیدوارکننده ای نداشت، اما خیلی زود به خود آمد و یک پایان
طوفانی رقم زد. بر این اساس، مبلغ فروش در سالی که گذشت، به جز در فروردین ماه، در
سطوح بالاتر از سال ۹۶ قرار گرفت و در اسفند ماه با جهشی جالب توجه از رقم ۱۴۰۰۰
میلیارد ریال عبور کرد و به این ترتیب، بخشی از عقب ماندگی ناشی از تحریم
ها جبران شد.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

با شروع دور جدید تحریمها و البته آغاز اورهال «پتروشیمی
پارس» به عنوان بزرگترین تولیدکننده
LPG کشور، میزان صادرات LPG از مهر ماه شروع به کاهش کرد و در آذر ماه به کمترین میزان خود رسید. اما
در دی ماه مجددا روند صعودی به خود گرفت؛ ولی همچنان با روزهای اوج فاصله دارد.

علاوه بر این، کاهش قیمتهای جهانی نیز در افت فروش
این شرکت در نیمه دوم سال اثرگذار بود.

تحلیل فاصله ساختار فروش شرکت «پتروشیمی پارس» از میانگین
۱۲ شرکت هم‎گروه نشان می
دهد که سطح حاشیه سود ناخالص ۱۲ درصد پایین‎تر
است. به عبارتی، هزینه
های تولید در این پتروشیمی از سایر شرکتها بالاتر است.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

ساختار بهای تمام شده «پارس» بر مواد مصرفی اولیه استوار
است. از آن جا که از مهر ماه، خوراک این پتروشیمی بر اساس نرخ ارز سامانه نیما محاسبه
می
شود، با اوجگیری نرخ ارز، هزینه مواد اولیه نیز افزایش یافت.

تیر تحریم‎ها به خطا رفت! / اوج‎گیری «پارس» در روزهای سخت

البته از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز موجب شده تا در دوره ۹
ماهه سال جاری از محل تسعیر دارایی
ها و بدهیهای ارزی، سود مناسبی را کسب
کند که همین موضوع عاملی شد تا حاشیه سود عملیاتی به ۵۰ درصد نزدیک شود و از
میانگین گروه ۷ درصد فراتر رود.

در صورتی که بتواند قرارداهای صادراتی بیشتری در زمینه فروش
LPG منعقد کند میتواند بخشی بسیاری از
مشکلات خود و ریسک افزایش نرخ ارز را جبران کند. افزایش نرخ ارز سامانه نیما که در
مدت اخیر بیشتر نمود پیدا کرده، یکی از ریسک
های مهم «پارس» به شمار میرود.

شایان ذکر است که «پارس» با تزریق پروپان و بوتان مازاد بر صادرات
خود به گاز برگشتی، ظرفیت تولید واحد استحصال اتان خود را به ۱۰۰ درصد رساند و به این
ترتیب، از این پس می
تواند خوراک اتان پتروشیمی های آریاساسول و جم را
تأمین کند.

در مجموع، با همه این اوصاف، وضعیت «پتروشیمی پارس» مثبت
ارزیابی می
شود و نتیجه عملکرد بسیار موفق آن، رقم قابل توجه ۳۶۸۹۰ میلیارد ریال به عنوان
سود انباشته است که به راحتی می
تواند از این محل افزایش سرمایه دهد. از سوی
دیگر، دست سهامداران نیز در مجمع برای تقسیم سود بالا باز است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190529/تیر-تحریم‎ها-به-خطا-رفت-اوج‎گیری-پارس-در-روزهای-سخت