به گزارش واحد سنجش و راه حلهای
رفتاری در بازار (آبسیم)
بورس نیوز، شرکت «ارتباطات سیار ایران» موسوم به «همراه
اول» در سال ۹۷ موفق به تحقق ۳۴۲۲۸ میلیارد ریال سود خالص گردید که در مقایسه با
سال ۹۶ رشد ۹ درصدی را نشان می
دهد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

اساسا «همراه اول» همیشه یک
روند صعودی آرام اما پیوسته در امر سودآوری را طی می
کند و بررسی سالهای
گذشته به خوبی مؤید این موضوع است. به عبارت بهتر، این شرکت مسیر سودسازی را به
خوبی بلد است و با ریسک پایین و بدون نوسانات شدید به راه خود ادامه می
دهد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

«همراه» در سال ۹۷ با جهش ۲۱
درصدی، ۱۴۰ هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرد و برای سال ۹۸ رقم ۱۶۶
هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به روند سال
های اخیر این شرکت در تحقق این
میزان درآمد کار دشواری پیش‎رو نخواهد داشت.

در بخشهای کارکرد مشترکین خطوط دائمی و
اعتباری و اتصال متقابل، درآمدها رشد داشته اما در زمینه
های فروش خطوط جدید، خدمات ارزش
افزوده و درآمد دفاتر خدماتی افت داشته است. افت این سه بخش درآمدی نشان می
دهد
که بازار مصرف خطوط جدید تا حدودی رو به کاهش گذاشته و کاهش درآمد دفاتر خدماتی
نیز خود مؤید این موضوع است. از سوی دیگر، مشترکین دیگر مانند گذشته تمایلی به
استفاده از خدمات ارزش افزوده ندارند.

با همه این اوصاف، تمام محلهای
درآمدی در سال ۹۸ همراه با رشد پیش
بینی شده است.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

مجموع عملکرد «همراه» در سالهای
فعالیت خود به سود انباشته ۳۸۳۶۵ میلیارد ریالی ختم شده که حدود ۴ برابر سرمایه کنونی
است. از همین رو، این شرکت دست به کار شد و افزایش سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد ریالی از
محل سود انباشته را به جریان انداخت و هم اکنون در انتظار گزارش حسابرسان است.

میزان سرمایه «همراه اول» نسبت
به سایر رقبا بسیار کمتر است؛ در حالی که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد.

«همراه اول» کوتاه نمی‎آید / این اپراتور پشت خط سودآوری

با توجه به افزایش میزان بدهی و
تعهدات
«همراه اول»، نسبت سرمایه در حدود ۴ درصد قرار می
گیرد که رقم بسیار اندکی محسوب میشود.
در حالی که این نسبت در «ایرانسل» در حدود ۳۴ درصد بوده است. پایین بودن نسبت
سرمایه علاوه بر افزایش ریسک
های شرکت، تأمین مالی از طریق منابع بانکی و یا انتشار
اوراق بدهی را محدود می
سازد و همچنین موجب افزایش هزینههای تأمین مالی خواهد شد.

«همراه» قصد دارد با انجام
افزایش سرمایه، ضمن بهبود نسبت سرمایه، نسبت به راه اندازی نسل نوین ارتباط سیار
به نام «موبایل باند پهن» اقدام کند. بخشی از سرمایه لازم برای راه
اندازی طرح مذکور از محل افزایش
سرمایه و بخش اعظم آن از درگاه بانک
ها تأمین خواهد شد.

مجموع این اقدامات برآورد سود
خالص ۳۶۴۶۲ میلیارد ریالی برای سال ۹۸ را به همراه دارد.

به طور کلی وضعیت «همراه اول»
مثبت ارزیابی می
شود و همانند روال گذشته، روند آرام صعودی سودآوری در
سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190486/همراه-اول-کوتاه-نمی‎آید-این-اپراتور-پشت-خط-سودآوری