به گزارش بنکر (Banker)، روند اجرایی ادغام پنج بانک و موسسه اقتصادی نظامی (بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و کوثر) در بانک سپه از ۱۸ فرودین امسال با خرید سهام آنها آغاز شد؛ قرار است خرید سهام این بانک ها تا ۲۹ اردیبهشت امسال تداوم یابد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246657/سهامداران-خرد-بانک‌های-نظامی-برنده-یا-بازنده؟