به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، این شرکت در طول ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته در حوزه اخبار و اطلاع رسانی در” شبکه اقتصاد”، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع با بازنشر ۸۸ خبر و محتوا در بین شرکت‌های بیمه فعال در این حوزه، رتبه نخست اطلاع‌رسانی را به دست آورد.

روابط عمومی بیمه دانا در بهمن ماه، ۵۴ خبر و در اسفند ماه سال گذشته نیز با بازنشر ۳۴ خبر و در مجموع با ۸۸ خبر و محتوا در بین شرکت‌های بیمه در ” شبکه اقتصاد” رتبه اول را کسب کرد.

شایان ذکر است: در جدول آماری عملکرد اخبار مربوط به سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در کانال” شبکه اقتصاد” منتشر می‌شود، سایر شرکت‌های بیمه با فاصله معناداری از بیمه دانا، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/67461/بیمه-دانا-فعال-ترین-شرکت-بازنشر-اخبار-وزارت-اقتصاد