به گزارش بنکر (Banker) به نقل از تاس نیوز، نظام پرداخت بین المللی ویزا با همکاری فروشگاه زنجیره ای خُرده فروشی «پارمزان» و بانک کشاورزی روسیه طرح آزمایشی برداشت پول نقد را از صندوق فروشگاه های «پارمزان» در روسیه را کلید زد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246652/ویزا-کارت-برداشت-پول-نقد-را-کلید-زد