فراهم نبودن فضای کسب و کاربرای بخش خصوصی

به گزارش بورس نیوز، رضی حاجی آقامیری درباره
اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد بیش از هر چیز محصول سال‌ها
مداخله و تصدی‌گری دولت در محیط کسب‌وکار، تجارت داخلی و بین‌المللی است.

وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای فاصله گرفتن
از اقتصاد آزاد، ایجاد فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی فراهم
می‌کند. در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز ناتوان می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: فضای کسب و کار در کشور برای فعال بودن بخش خصوصی مهیا نیست. در اقتصاد ایران
همواره زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ شکل می‌گیرد؛ رقابت بین دولت فربه و قدرتمند،
دارای حداکثر امکانات، اما سنگین، کند و بی‌انگیزه با بخش خصوصی مشتاق، چابک اما نحیف؛
ایجاد بخش خصولتی، حضور بنگاه‌های قدرتمند غیرخصوصی- غیردولتی باعث شده است که ما رقابت
نابرابر در اقتصاد داشته باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت تاثیرگذار نداشته باشد
.

رضی میری درباره اتاق بازرگانی تهران به عنوان
نماینده بخش خصوصی توضیح داد: اتاق بازرگانی باید با حفظ استقلال خود، زمینه اعتماد
متقابل و زبان مشترک با دولت را در راس کار خود قرار دهد. اگرچه حصول نتیجه در این
زمینه در اقتصادهای نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است اما به نظر می‌رسد
در زمانه تحریم، به دلیل وابستگی دولت به بخش خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزایش
می‌یابد و این اتاق است که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن
بخش خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت شاید بتوان نظام فکری
دولت را از توجه صرف به صنایع بالادستی و بنگاه‌های بزرگ تغییر داد و صنایع و بنگاههای
کوچک و متوسط را از انتهای فهرست اولویت‌های دولت بر صدر آن کشید. می‌توان با حمایت
همه‌جانبه از کسب و کارهای نو و از بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت‌ها و بنگاه‌های ریشه‌دار
شفاف و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت هرچه بیشتر
اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه یاری رساند
.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: کشور در
شرایط تحریم‌ بیشتر از گذشته نیازمند حضور و نقش فعال بخش خصوصی در اقتصاد است. اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید برای انتقال پیام بزرگترین عامل تضمین امنیت
ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان و بر
اجرای آن تلاش کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190385/فراهم-نبودن-فضای-کسب-و-کاربرای-بخش-خصوصی