توقف نماد معاملاتی «سرچشمه»

به گزارش بورس نیوز، نماد معاملاتی «سرچشمه۱» به دلیل افشای اطلاعات
با اهمیت مصادیق گروه «الف» برای شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه متوقف شد.

بدیهی است، نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی
بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه
نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190387/توقف-نماد-معاملاتی-سرچشمه