به گزارش بنکر (Banker)، سومین جلسه محاکمه متهمان مفاسد مالی در موسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، آرمان و فردوسی صبح امروز ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246622/سرپرست-موسسه-غیرمجاز-اشتباهی-نکردم