«غویتا» و تعدیل چشمگیر سودآوری در سه ماهه نخست سال 1398

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در جدیدترین گزارش منتشر شده شرکت ویتانا، شناسایی درآمد
غیرعملیاتی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی فروش، تعدیلی ۱۵۵ درصدی سود ناخالص این
بیسکوئیت‌ساز را رقم زد .

همانگونه که از گزارش عملکرد ماهیانه شرکت ویتانا نیز آشکار
بود، افزایش چشمگیر و بیش از ۱۰۰ درصدی فروش این شرکت در سه ماهه نخست سال مالی
۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، منجر به تعدیل با اهمیت سودآوری این شرکت در
این مدت شده است.

افزایش بیش از ۱۰۲ درصدی مبالغ فروش شرکت علیرغم رشد ۲۵۸
میلیارد ریالی و بیش از ۱۲۷ درصدی بهای تمام‌شده و شناسایی درآمدی ۷۰٫۵ میلیارد
ریالی غیر عملیاتی، از مهمترین دلایل رشد محسوس درآمدها و سودآوری این شرکت در سه
ماهه نخست است.

«غویتا» و تعدیل چشمگیر سودآوری در سه ماهه نخست سال 1398

علیرغم آنکه بیش از ۳۷ درصد از درآمدهای شرکت در سه ماهه
نخست مربوط به درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی شده (که متاسفانه محل شناسایی این
درآمد در گزارش مشخص نیست) است.

با این وجود، روند افزایشی نرخ‌های محصول شرکت در ماه‌های
اخیر نشان از احتمال بالای ثبت عملکرد مطلوب این شرکت در گزارش‌های انتهای سال
مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190392/تعدیل-چشمگیر-سودآوری-این-بیسکوئیت‌ساز