کسب سود غیرعملیاتی، تپمپی را سودده کرد

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، عملکرد مالی شرکت
پمپ‌سازی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷، منجر به کسب
سود خالص ۳۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریالی شد.

نکته قابل ذکر در خصوص عملکرد مالی شرکت، کسب ۱۷ میلیارد
ریال سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کسب سود غیرعملیاتی ۶۰ میلیارد ریالی از
محل درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بوده است.

کسب سود غیرعملیاتی، تپمپی را سودده کرد

همچنین، درآمد سود تضمین شده شرکت در سال‌های اخیر بخش مهمی
از سود شرکت را تشکیل می‌داد، در دوره ۹ ماهه جاری، تنها ۱۰۷ میلیون ریال بوده
است.

جمع سرمایه‌گذاری‌های شرکت که عمدتا در بخش سرمایه‌گذاری‌های
بلندمدت طبقه‌بندی شده است، مبلغ ۷۵۹ میلیارد ریال است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/190393/سود-غیرعملیاتی-این-پمپ‌ساز-را-سودده-کرد-کسب-سود-خالص-33-میلیارد-و-680-میلیون-ریالی