به گزارش بنکر (Banker)، این بانک در سال ۹۷ تعداد ۳۵ هزار و ۳۷۰ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرد که ارزش ریالی این تسهیلات به ۱۶۰ هزار و ۸۵ میلیارد ریال می رسد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246618/کارنامه-تسهیلات-بانک-ملی-به-بخش-صنعت