به گزارش بنکر (Banker)، اگر قرار به اوراق سازی این بدهی و بهره مندی از آن در بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی به عنوان وثیقه باشد، اتفاقا بانکهایی که دارای مطالبات معوق بالا و همچنین کفایت سرمایه پایین هستند و در بازار بین بانکی استقراض کننده بوده و یا اضافه برداشت بالایی از بانک مرکزی دارند، چندان طلبی از دولت ندارند! 

منبع خبر: http://banker.ir/news/246579/بانک-های-طلبکار-از-دولت-معدودند-