به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، اما به نظر نگارنده این آمار غیر واقعی است. وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، باید بیشترین میزان امنیت و ثبات در کشور وجود داشته باشد تا سرمایه‌های خارجی جذب شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246296/آمار-غیر-واقعی-سرمایه-گذاری-خارجی