لغو مجمع عمومی فوق‌العاده «ورازی»

به گزارش بورس نیوز، پیرو
آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راُس ساعت
۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ
مذکور برگزار نمی
‌شود و تصمیم‌گیری در
خصوص افزایش سرمایه به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می
‌شود موکول شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189606/لغو-مجمع-عمومی-فوق‌العاده-ورازی