درآمدهای عملیاتی «دفرا» در سال 1397 به بیش از 1.217 میلیارد ریال رسید

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت فرآورده‌های تزریقی و
دارویی ایران در اسفند ماه سال جاری موفق به کسب درآمد عملیاتی ۱۶۶ میلیارد ریالی شد
تا به این ترتیب، موفق به کسب درآمد عملیاتی بیش از ۱٫۲۱۷ میلیارد ریالی در دوره
۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال جاری شود.

این در حالی است که جمع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال پیش از آن،
مبلغ ۸۵۷ میلیارد ریال بوده و به این ترتیب، رشد ۴۲درصدی درآمدهای عملیاتی
شرکت را نسبت به سال ۱۳۹۶ مشاهده می‌نماییم که به طور قطع رشد قیمت‌های فروش
محصولات
شرکت دلیل اصلی این افزایش فروش بوده است.

درآمدهای عملیاتی «دفرا» در سال 1397 به بیش از 1.217 میلیارد ریال رسید

نرخ فروش محصولات به جز در خصوص محلول ۱۰۰۰ سی‌سی که با کاهش ۵درصدی
نسبت به بهمن ماه همراه بوده و در سایر محصولات با تغییر خاصی همراه نبوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189633/مجموع-درآمدهای-عملیاتی-به-1217-میلیارد-ریال-رسید