به گزارش بنکر (Banker)، افرادی که در سال جاری اقدام به پرداخت عوارض خروج از کشور کرده اما قصد استفاده از آن را در زمان باقی مانده سال ندارند، می توانند مبالغ خود را به صورت الکترونیک استرداد کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246152/اطلاعیه-بانک-ملی-درباره-عوارض-خروج-از-کشور