به گزارش بورس نیوز، شرکت
پرداخت الکترونیک سامان «سپ» جایگاه دوم تراکنش
‌های موبایلی کشور را
به خود اختصاص داد.

این شرکت با اختصاص ۳۰.۵۳ درصد سهم از تعداد
تراکنش‌های موبایل و رشد ۰.۵۵ درصدی، یک پله صعود کرده و در جایگاه دوم این شاخص
قرار گرفته است.

این موضوع نشان دهنده رشد
چشم‌گیر تراکنش‌های اپلیکیشن ۷۲۴، سامانه #۷۲۴* و سایر تراکنش‌های موبایلی این
شرکت است
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189580/جایگاه-دوم-تراکنش‌های-موبایلی-کشور-برای-سپ