پتروشیمی در توسعه‌پذیری موفق نبودند/ خوارک ارزان منجر به پیشرفت نشد!

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز گفت: باوجود اینکه شرکت‌های پتروشیمی در سال جاری با فشارهای ناشی
از افزایش‌نرخ‌خوراک و برگشت ارز حاصل از صادرات مواجه بودند اما عملکرد مطلوبی را
از خود برجای گذاشتند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189546/پتروشیمی-در-توسعه‌پذیری-موفق-نبودند-خوارک-ارزان-منجر-به-پیشرفت-نشد