صدور مجوز افزایش سرمایه «سجام»

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق
بهادار، مجوز افزایش سرمایه شرکت سیمان غرب آسیا را صادر کرد.

صدور مجوز افزایش سرمایه «سجام»

بر اساس این مجوز، سرمایه
ثبتی شرکت سیمان غرب آسیا با ۳۳ درصد افزایش از محل آورده نقدی و مطالبات
سهامداران به ۲٫۰۵۱ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مطالبات سنگین سهامداران از شرکت، تقریبا ۱۰۰ درصد از این
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189452/صدور-مجوز-افزایش-سرمایه-این-سیمان‌ساز-مطالبات-سنگین-سهامداران-و-علامت-سوال