به گزارش بورس نیوز، در حکم مسعود کرباسیان خطاب
به اسدروز آمده است: «با توجه به حسن سابقه و تجربیات جنابعالی و موافقت مجمع عمومی،
به موجب این حکم به عنوان نایب‌رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران
منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری همه مدیران و کارکنان
آن شرکت در انجام ماموریت‌های محوله موفق باشید. توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف
محوله از خداوند منان خواستارم

در حکم کرباسیان خطاب به کمالی نیز آمده است: «با
توجه به حسن سابقه و تجربیات جنابعالی و موافقت مجمع عمومی، به موجب این حکم به عنوان
عضو اصلی و رئیس هیات مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران منصوب می‌گردید. امید است با
اتکال به خداوند متعال و همکاری همه مدیران و کارکنان آن شرکت در انجام ماموریت های
محوله موفق باشید. توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189447/انتصاب-مدیرعامل-و-رئیس-هیات‌مدیره-شرکت‌-پایانه‌های-نفتی-ایران