به گزارش بورس نیوز، براساس اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت فرابورس، روز
دوشنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ این بازار میزبان عرضه ۱۰ میلیون سهم عادی بانام از شرکت
راهیابان فردا به ارزش اسمی ۱۰۰۰ ریال برای هرسهم خواهد بود.

براساس این گزارش، تعداد کل سهام این شرکت ۱۰۰ میلیون و سرمایه آن نیز
۱۵۰ میلیارد ریال بوده و این سهم دربازار
شرکت های کوچک و متوسط فرابورس عرضه می شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189503/ورود-هفردا1-به-جمع-کوچک-و-متوسط-های-فرابورس