به گزارش بنکر (Banker)، به همین خاطر برای تاسیس شعب در این شهرها باید بدین‌گونه عمل نمود که “چقدر سپرده جذب نماییم که بر اساس حاشیه سود حاصله از مصارف آن (مصرف مستقیم شعبه برای تسهیلات دهی و یا قرض دادن منابع به مرکز ) ، درآمد حاصله “حداقل” کفاف پوشش هزینه هایی چون : هزینه های اداری و اجاره ملک ، هزینه های پرسنلی، هزینه استهلاک اموال و همچنین هزینه ذخیره مطالبات را داشته باشد”.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246087/با-چه-مدلی-می-توان-شعبه-بانک-تاسیس-کرد؟